TOPRAK-SU Mühendislik Müşavirlik Ltd. Şti. 2008 yılında kurulmuş, istikşaf çalışması aşamasından uygulama projesi aşamalarına kadar enerji sektöründe çok disiplinli mühendislik hizmetleri vermeyi amaçlamış bir mühendislik firmasıdır. Firmamızın uzmanlık alanları sulama ve drenaj; barajlar; hidroelektrik santrallar; geoteknik, elektro-mekanik ve çevresel değerlendirme konularını kapsamaktadır. TOPRAK-SU tasarım ekibi, bu konularda ülkemizin ve diğer ülkelerin ihtiyaç duyduğu teknik hizmeti sağlamaktadır.

 

TOPRAK-SU'nun hedefi; genç ve dinamik kadrosuyla kendisini devamlı güncellemek, ülkemizin ve diğer ülkelerin enerji sektöründeki atılımlarını hızlı ve doğru bir şekilde hayata geçirmek; bunu yaparken de ekonomik, çevreci ve verimli çözümler oluşturmaktır.  


TOPRAK-SU Engineering Consultancy Ltd. Co was founded in 2008, its mission is to provide strict disciplined  engineering service in energy sector in many fields starting from reconnaissance studies to   as-built projects. Its area of expertise is irrigation and drainage; dams; hydroelectric power plants; geotechnics, electro-mechanics and environmental impact assessment studies. Design team of TOPRAK-SU is providing the technical support that our country and also other countries need.

 

TOPRAK-SU's mission is to update itself continuously with its young and dynamic team, to accomplish progresses of our country and also the other countries in the field of energy in a fast and correct manner and while doing it to offer economic, sustainable and efficient solutions.