Ülkemizde sanayinin hızla gelişmesi çevre sorunları ile karşılaşma oranlarımızı da aynı hızla arttırmıştır. Gerek sanayi için gerekli hammaddelerin temininde gerekse üretim yapılırken üretilen yan ürün ve atıkların depolanmasında, taşınmasında ve bertarafında kullanılan yöntemler sebebi ile çevre sorunları hızla artmıştır ve artmaktadır. Çıkarılan kanun ve yönetmelikler ile çevre sorunları yaratan konular için çevresel zorunluluklar getirilmiştir. Getirilmeye de devam edilmektedir.


Çevresel zorunlulukların getirdiği problemler yatırımcılar karşısında büyük birer sorun olarak durmaktadır. Doğru yönlendirme ve uygulanacak doğru yöntemler ile çözülebilecek sorunlar, bazı durumlarda yanlış yer veya teknoloji seçimi, uygun olmayan uygulamalar ile çözümlenemez bir sorun haline gelmektedir.


ToprakSu mühendislik olarak amacımız yatırım yapmak isteyen yatırımcılara yer seçimi, teknoloji seçimi, çevresel zorunluluklar ve alınması gereken izinler hakkında danışmanlık yapmaktır.

 

 

Faaliyet Alanlarımız

ÇED Raporları ve Proje Tanıtım Dosyalarının Hazırlanması

Bu hizmet  16.12.2003 tarih ve 25318 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği” uyarınca yapılaması gereken çalışmaları kapsamaktadır.

 

Çevre Denetimi

Bu hizmet  21.11.2008 tarih ve 27061 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevre Denetimi Yönetmeliği” uyarınca yapılması gereken çalışmaları kapsamaktadır.

 

Çevre İzni ve Geri  Dönüşüm Lisansı

Bu hizmet  29.04.2009 tarih ve 27214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik” uyarınca yapılması gereken çalışmaları kapsamaktadır.

 

Emisyon Ölçümlerinin Yapılması

Bu hizmet  22.07.2006 tarih ve 26236 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Endüstri Tesislerinden Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” uyarınca yapılması gereken çalışmaları kapsamaktadır.

 

Gürültü Ölçümlerinin Yapılması

Bu hizmet  01.07.2005 tarih ve 25862 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” uyarınca yapılması gereken çalışmaları kapsamaktadır.

 

Atık Geri Dönüşüm ve Bertaraf  Tesisleri

Bu hizmet günümüzün giderek büyüyen problemi olan atıkların özellikle yerinde toplanması, geri dönüşümlerinin yapılması ve düzenli depolanarak bertaraf edilmesi için ilgili yönetmelikler uyarınca yapılması gereken çalışmaları kapsamaktadır.

 

Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporlarının Hazırlanması

Büyük çoğunluğu  1. ve 2. Derece deprem bölgesinde bulunan ülkemizde zemin ve temel etüt raporları büyük önem taşımaktadır.

 

Maden Ocakları İçin Doğaya Yeniden Kazandırma Planlarının Hazırlanması

Bu hizmet ülkemizde özellikle ihracatta önemli bir yer tutan madencilik faaliyetleri için doğaya yeniden kazandırma planlarının hazırlanması işlerini kapsamaktadır.

 

Diğer Çalışma Alanlarımız

Bu hizmet yatırım yapmak isteyen yatırımcılara yer seçimi, teknoloji seçimi, çevresel zorunluluklar ve alınması gereken izinler hakkında yapılması gereken çalışmaları kapsamaktadır.