ÇEVRESEL KORUMA, GÜVENLİK TEDBİRLERİ VE UYARI SİSTEMLERİ RAPORU


Ülkemizde işletmeye açılan HES tesisleri artışına ve uygulanan işletme yöntemlerine
bağlı olarak can ve mal kayıpları meydana gelmektedir. Bu nedenle, söz konusu kayıpların önlenmesine yönelik olarak bazı tedbirlerin alınması zarureti hasıl olmuştur.
Bu kapsamda özel sektör tarafından işletilen baraj, doğal veya yapay göl, regülatör, iletim kanalları, yükleme havuzu, kuyruk suyu çıkışına kadar olan ve sonraki deşarj alanları (kanal, dere yatağı, nehir yatağı vb.) ile can ve mal güvenliğini tehdit edebilecek diğer rezervuar ve mansap alanlarında şimdiye kadar DSİ ve diğer HES
işletmecileri tarafından alınan tedbirlere ilave olarak yatırımcı kişi ve kuruluşlar  tarafından da ilave koruyucu güvenlik tedbirlerinin alınması gerekli görülmektedir.


Hidroelektrik enerji tesislerinin işletilmesi sırasında rezervuar alanları ile mansaptaki
akarsu yatağının mevcut durumları veya meydana gelen ani değişiklikler, bu alanları
kullananlar açısından zaman zaman veya sürekli tehlike oluşturabilmektedir. Örneğin baraj gölünün yüzme amaçlı kullanılması durumunda, baraj tabanındaki balçık veya göldeki şiddetli akıntı nedeniyle boğulma  olayları yaşanabildiği gibi, hidroelektrik enerji santralinin üretime başlaması sonucunda mansaptaki akarsu yatağında su seviyesinin aniden yükselmesiyle can ve mal kayıpları da olabilmektedir. Bu durumda özellikle yaz aylarında çok sık boğulma olayları meydana gelmekte, mağdurlar ve işletmeciler açısından ciddi üzüntü ve sıkıntılar oluşturmaktadır.

 

Topraksu olarak hazırlamış olduğumuz Çevresel Koruma, Güvenlik ve Uyarı Sistemleri Raporu ile;  HES’lerin işletilmesi sırasında rezervuar alanları ve HES mansabında maruz kalınabilecek tehlikelere karşı uygulanacak koruyucu güvenlik önlemlerinin alınması ve uygulamalarda birlikteliğin temini çalışılmaktadır. Hidroelektrik enerji santralinin işletiminden dolayı meydana gelen müessif can ve mal kayıplarını önleyecek ve uygulamada birlik sağlayacak belli kriterleri içeren bu çalışmanın yapılmasını sağlamaktayız.