Fizibilite çalışmaları neticesinde yapılabilir bulunan projeler için bir sonraki safha kati ve uygulama projeleri safhasıdır.
 
Bu safhada projedeki yapı tipleri, güzergahları, boyutları, büyüklükleri vb. belirlenir. Projenin inşaat, mekanik ve elektrik projeleri ile birlikte teknik şartnameleri hazırlanır.
 
Toprak-Su kati ve uygulama projesi çalışmalarında proje hazırlanma sürecini hızlandıran program ve yazılımlar kullanmaktadır. Bu sayede daha hızlı, daha doğru ve daha ekonomik çözümler elde etmektedir.
 
Kati ve uygulama projeleri kapsamında Toprak-Su aşağıdaki çalışmaları yapmaktadır:
  • Hidrolik ve hidrolojik hesaplar
  • Statik ve betonarme hesapları
  • Mekanik hesaplar
  • Elektrik hesapları
  • İnşaat, mekanik ve elektrik çizimleri