Toprak-Su, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde onlarca ön-fizibilite çalışması yapmış olan bir mühendislik firmasıdır.

Yatırıma girilmeden önce projenin karlılığını gösteren ilk çalışma olan ön-fizibilite çalışması ile yatırımcı firmalara,ihale süreci öncesinde ihalede belirleyecekleri katkı payı miktarını tayin etme imkanı sağlanmaktadır.
 
 
Ön-fizibilite raporu kapsamında Toprak-Su aşağıdaki çalışmaları yapmaktadır:
 
 
 
BÖLÜM - 1. ÖZET
  
   1.1. Yönetici Bilgilendirme Formu
   1.2. Projenin yeri
   1.3. Projenin havzadaki diğer tesislerle ilişkisini gösterir şematik plan
   1.4. Teklif edilen tesisler
   1.5. Proje Karakteristikleri
 
BÖLÜM - 2. PROJE SAHASININ GENEL TANITILMASI
 
BÖLÜM - 3. GELİŞME PLANI
 
   3.1. Mevcut ve mutasavver tesisler
   3.3. Teklif edilen tesisler
 
BÖLÜM - 4. İKLİM VE SU KAYNAKLARI
  
   4.1. İklim (Meteorolojik durum, yağışlar, sıcaklık, buharlaşma)
   4.2. Su Kaynakları-Su temini (Yılların ortalaması özet tablo ve grafik olarak)
   4.3. Sulardan Yararlanma Şekilleri ve Su Hakları
   4.4. Su ihtiyacı (Sulama, enerji, içme-kullanma ve endüstri suyu, diğer su ihtiyaçları)
   4.5. Dönen sular
   4.6. İşletme çalışmaları
 
BÖLÜM - 5. JEOLOJİK DURUM
 
BÖLÜM - 6. KURULACAK TESİSLER
 
BÖLÜM - 7. ÇEVRESEL ETKİLER
 
BÖLÜM - 8. TESİS MALİYETİ
 
BÖLÜM - 9. EKONOMİK ANALİZ
  
   9.1. Yıllık Faydalar (sulama, taşkın, enerji ve diğer faydalar)
   9.2. Yıllık Giderler (faiz-amortisman, işletme ve bakım ve yenileme giderleri)
   9.3. Gelir/Gider oranı
   9.4 İç Kârlılık Oranı
 
BÖLÜM -10. ÇOK MAKSATLI PROJELER İÇİN MALİYET TAKSİMİ
 
BÖLÜM -11. ALTERNATİF ÇÖZÜMLER
 
   11.1 Depolama Tesisleri İle İlgili Alternatifler
   11.2 Enerji Tesisleri İle İlgili Alternatifler